Velkommen til Erhvervsfyrtårn Life Science

Danmark skal være et fyrtårn, som resten af verden ser mod inden for life science og nye, teknologiske sundhedsløsninger. En lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden er gået sammen om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber mellem bl.a. regioner, kommuner, pensionsselskaber, videninstitutioner og små- og mellemstore virksomheder. I Region Hovedstaden bliver fokus i første omgang på svær overvægt.

Se filmen om Erhvervsfyrtårn Life Science på 2 minutter:
Mere lighed i sundhed

Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt blev lanceret i 2022. Formålet er at skabe et fyrtårn indenfor life science, der skal sikre bedre og mere lighed i sundhed, og som kan skabe inspiration for nye velfærdsteknologiske løsninger i udlandet. I et bredt offentligt-privat partnerskab vil vi løfte borgernes sundhed samt styrke danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport. Vi vil gøre Danmark til et fyrtårn for innovative sundhedsløsninger på kronikerområdet.

Innovative sundhedsløsninger

Projekterne tager afsæt i Region Hovedstaden, som har en international anerkendt styrkeposition indenfor life science. Det giver en unik mulighed for at skabe et godt miljø for nyskabende sundhedsløsninger, der er udviklet på tværs af private virksomheder, sundhedsvæsenet, start-ups, forskningsmiljøer, vidensinstitutioner og offentlige instanser. Projekterne skal bredes ud i hele landet og resten af verden, og løsningerne kan anvendes indenfor flere kroniske sygdomsområder.

Fokus på svær overvægt

Indsatsen har fået navnet Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt, og fokus er på at forebygge, opspore og behandle svær overvægt.

Svær overvægt er en af de betydeligste risikofaktorer for udvikling af kroniske sygdomme, dårlig trivsel og livskvalitet, og der er markant social ulighed i, hvem der har svær overvægt. Dertil er der store omkostninger forbundet med behandling af svær overvægt og følgesygdomme for samfundet i Danmark og globalt.

Tidlige indsatser og nye tværsektorielle løsninger vil være til gavn for både mennesker, sundhedsvæsen og samfund

Partnerskabsmodellen

Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt er et initiativ fra Erhvervsministeriet, der har til formål at sikre vækst og velfærd i kølvandet på COVID-19. Partnerskabet bag fyrtårnet består af repræsentanter fra blandt andet etablerede virksomheder, start-ups, fonde, pensionsselskaber, regioner og kommuner.

Partnerskabsmodellen løber frem til 2030, og regeringen har i første omgang bevilget 82 millioner DKK til erhvervsfyrtårnets arbejde. Dertil kommer medfinansiering fra de private aktører i partnerskabet.

Pilotprojekterne i Region Hovedstaden skal:

Forebygge overvægt blandt skolebørn med digitale løsninger.

Bruge sundhedsteknologi til at inspirere til et sundere liv.

Finde flere personer, som er i risiko for at udvikle svær overvægt.

Hjælpe personer med svær overvægt med sundhedstjek og sundhedsrådgivning.

Hjælpe ledige med svær overvægt tilbage på arbejdsmarkedet.

Hjælpe til nytænkende, holistisk og tværfaglig behandling af svær overvægt på et hospital.

Om overvægt
Over halvdelen af alle voksne danskere lever med overvægt, og knap hver femte dansker lever med svær overvægt. Fra 2010 til 2021 steg antallet af danskere med svær overvægt fra 13,6% til 18,5%1. De kommende år forventes antallet af svært overvægtige at vokse markant, hvis der ikke sættes ind over for udviklingen. Svær overvægt er en af de største risikofaktorer for en lang række kroniske sygdomme for eksempel hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Globalt lever mindst 764 mio. mennesker med svær overvægt2
Offentlig-private samarbejder

Pilotprojekterne gennemføres på tværs af det offentlige og private. Det kan for eksempel involvere kommuner, regioner, hospitaler, almen praksis, iværksættere, fonde, pensionsselskaber, life science- og velfærdsteknologiske virksomheder, civilsamfunds-organisationer, erhvervs-fremmeaktører, universiteter og øvrige videninstitutioner.