Evaluering og forskning

Her finder du ny viden, evalueringer og rapporter fra Erhvervsfyrtårn Life Science

Sund vægt præsentation

Metoderne, der er blevet udviklet i dette projekt er nyskabende i deres definition med fokus på anvendelse af arbejdspladsen som arena for indsatser mod overvægt. Projektet udspringer fra nyeste forskning omkring stigmatisering af overvægt, som har til formål at reducere stigma om overvægt.

PULS

På langhøjskolen starter de skoledagen med PULS-træning. Lærerne oplever, at eleverne er friskere, når timerne starter, og at der er mere ro i klasselokalerne. Her kan du læse om erfaringerne om træningsformen.

Sundhed og Trivsel på store arbejdspladser

Pilotprojektet havde til formål at invitere ledere og medarbejdere på to store arbejdspladser til i fællesskab at udvikle sundere rammer i virksomheden for at skabe bedre sundhed, trivsel og arbejdsliv med varig effekt. Her kan du læse om projektets aktiviteter, resultater, evaluering og mere.

Sunde Børn evaluering

Potentialer og barrierer i brugen af digitale værktøjer i undervisning til fremme af bevægelse i skoletiden

Evaluering af pilotprojekt ‘Inspiration til et sundere liv’

Ny evaluering fra Erhvervsfyrtårn Life Science giver værdifuld ny viden. Dels om partnersamarbejde mellem parter fra forskellige sektorer – og dels om hvor stor indflydelse et vægttab har for borgernes mentale trivsel.

10 anbefalinger - sådan kan bæredygtige partnerskaber skabe nye effektive løsninger

Københavns Universitet har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan strategiske partnerskaber styrkes. Anbefalingerne skal danne præcedens for fremtidens gode offentlig-private partnerskaber til løsning af komplekse udfordringer. 

Fælles om velfærdsinnovation - OPI-procesmodel

En vejledning til kommuner og virksomheder, der vil arbejde sammen om innovative velfærdsløsninger. Ønsket om fælles velfærdsinnovation er understøttet af partnerskabet i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Tværgående evaluering af Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt

Ny rapport har samlet en række anbefalinger til det gode offentligt-private samarbejde. Et af de centrale punkter er, at man skal være forberedt på, at der er brug for flere møder til at forventningsafstemme og til at lære hinandens verdener at kende.

eHOOD – Afprøvning af evalueringsdesign og virkningsfulde elementer. Trivsel, sund vægt og livsstil hos unge i udsatte positioner

Ny rapport har samlet en række anbefalinger til det gode offentligt-private samarbejde. Et af de centrale punkter er, at man skal være forberedt på, at der er brug for flere møder til at forventningsafstemme og til at lære hinandens verdener at kende.

A primer on synthetic health data

Fremskridt inden for dybe generative modeller har udvidet potentialet for at skabe realistiske syntetiske sundhedsdatasæt. Af Jennifer Anne Bartell, Sander Boisen Valentin, Anders Krogh, Henning Langberg og Martin Bøgsted.

Evaluering af erhvervsfyrtårne

Life Science – Sund Vægt-projektet har været effektivt organiseret med succesfuldt samarbejde mellem forskellige sundhedsaktører, herunder private virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige instanser, lyder det bl.a. i rapporten fra COWI.