Evaluering og forskning

Her finder du ny viden, evalueringer og rapporter fra Erhvervsfyrtårn Life Science

Evaluering af pilotprojekt ‘Inspiration til et sundere liv’

Ny evaluering fra Erhvervsfyrtårn Life Science giver værdifuld ny viden. Dels om partnersamarbejde mellem parter fra forskellige sektorer – og dels om hvor stor indflydelse et vægttab har for borgernes mentale trivsel.

10 anbefalinger - sådan kan bæredygtige partnerskaber skabe nye effektive løsninger

Københavns Universitet har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan strategiske partnerskaber styrkes. Anbefalingerne skal danne præcedens for fremtidens gode offentlig-private partnerskaber til løsning af komplekse udfordringer. 

Fælles om velfærdsinnovation - OPI-procesmodel

En vejledning til kommuner og virksomheder, der vil arbejde sammen om innovative velfærdsløsninger. Ønsket om fælles velfærdsinnovation er understøttet af partnerskabet i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Tværgående evaluering af Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt

Ny rapport har samlet en række anbefalinger til det gode offentligt-private samarbejde. Et af de centrale punkter er, at man skal være forberedt på, at der er brug for flere møder til at forventningsafstemme og til at lære hinandens verdener at kende.