Aktiviteterne i Erhvervsfyrtårn Life Science

Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt består af en lang række aktiviteter.

Herunder kan du læse mere om aktiviteterne og de unikke partnerskaber mellem bl.a. regioner, kommuner, pensionsselskaber, videninstitutioner og små- og mellemstore virksomheder.

Se filmen om projektet Sund bevægelse for sund vægt

I projektet Sund bevægelse for sund vægt er partnerne Steno Diabetescenter, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Metabolismecentret, Københavns Universitet og SMV’erne Sens Innovation, et-al.Aps og Brevetti AI gået sammen. De har fokus på at udvikle algoritmer, der kan forudsige det enkelte individs risiko for udvikling af overvægt og diabetes til brug for tidlig opsporing. Algoritmen udvikles på baggrund af en omfattende indsamling af kliniske målinger inklusiv en 10-dages 24-7 monitorering, der løbende bliver analyseret ved hjælp af kunstig intelligens.

Life Science Living Lab Furesø

Furesø Kommune er gået sammen med Innoba, Center for Offentlig og Privat Innovation, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Professionshøjskole, Videnscenter for velfærdsteknologi og Erhvervshus Hovedstaden. Formålet er at udvikle et fælles sprog og organisering for innovation og samarbejde med private virksomheder med udgangspunkt i den kommunale verden.

Læs mere om Furesø LivingLap

Kommuner i pilotprojekterne

En lang række kommuner deltager i projekterne i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Gladsaxe Kommune driver projektet Sunde børn og læring for livet via gamification i samarbejde med Københavns Universitet og SMV’en Khora. Projektet skal bidrage til at øge bevægelsesmulighederne og trivsel for børn i folkeskolen via en gaming-baseret tilgang til læring med udgangspunkt i VR og AR.

Albertslund Kommune er med i projektet Inspiration til et sundere liv med partnerne Novo Nordisk, Liva Health Care, Coop, og PensionDanmark. Albertslund Kommune har sammen med PensionDanmark stået for rekruttering af deltagere til afprøvelse af et samlet forebyggende sundhedstilbud, som tilbyder personlig rådgivning i sund livsførelse (e-platform) og online måltidsindkøb.​

Kommunerne Høje Taastrup, Tårnby og Hvidovre tester i samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og SMV’erne Impactly og Sincera et interventions- og livsmestringstilbud, som skal skabe motivationsdrevne sociale kompetencer, trivsel og uddannelsesparathed for udsatte unge i alderen 13-18 år. Projeket eHOOD fokuserer på sunde vaner som søvn og kost, fysisk træning, lektiehjælp og forpligtende buddy-ordninger i relation til eSPORT.

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har sat sig i spidsen for at skabe et organisatorisk fundament for at tage innovative indkøbsmodeller i brug i samarbejde med de øvrige regioner. I projektet bliver der bl.a. udviklet kontraktskabeloner, en ny forretningsgang samt gennemført et kompetenceløft af medarbejderne på området.

Indtil videre er Bispebjerg Hospital gået i drift med indkøbsmodellerne under navnet Behovsfabrikken, og den første udfordring, de har udset sig at løse, er monitorering af et øget antal enestuer på Nyt Hospital Bispebjerg, som bygges frem mod 2026.

En international styrkeposition

Life Science har i flere år været en international styrkeposition for Danmark og København. Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen arbejder sammen for at promovere hovedstadsområdet internationalt og tiltrække kongresser, virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til regionen.

Life science-miljøet er et stort trækplaster, og man håber, at det nye brand vil være med til at sætte København endnu mere på verdenskortet og bidrage til at tiltrække store arrangementer samt dygtige specialister og internationale virksomheder.

PARTNERE
SMV’ER I PILOTPROJEKTERNE