SUND VÆGT

Svær overvægt er et alvorligt folkesundhedsproblem. Det er en kompleks tilstand, der er anerkendt af WHO og EU, som en kronisk sygdom samt en betydelig risikofaktor for udvikling af alvorlige følgesygdomme. Der er desuden markant social ulighed i, hvem der udvikler svær overvægt. Det er en udfordring for både individer og samfund grundet store menneskelige og økonomiske omkostninger.

For at hjælpe mennesker med svær overvægt, er det afgørende at etablere innovative offentlig-private løsninger indenfor forebyggelse, opsporing og behandling.

Knap hver femte dankser lever med svær overvægt. Globalt har 764 millioner mennesker svær overvægt. 

 

 

 

 

 

Svær overvægt koster årligt samfundet 1,8 mia. kr. til behandling og pleje samt ekstra omkostninger på 10,4 mia. kr. om året i tabt produktion.

 

Der er markant social ulighed i, hvem der udvikler svær overvægt. Blandt mennesker med grundskole som højest gennemførte uddannelse har 26% svær overvægt, mens det kun gælder for 8% med en længere videregående uddannelse.

 

EN HOLISTISK INDSATS MED FOKUS PÅ FOREBYGGELSE, OPSPORING OG BEHANDLING

Antallet af mennesker med svær overvægt er stigende, men læger og andet sundhedspersonale i almen praksis oplever ofte store udforinger med at kommunikere om vægt og vægtrelaterede problemer. Endnu færre får tilbudt innovative løsninger til at tabe sig.

Der er således et stort potentiale for at etablere løsninger indenfor både forebyggelse, opsporing og behandling af svær overvægt. Jo flere mennesker, der kan sættes ind for forebyggende, jo bedre for den enkeltes livskvalitet og statskasserne. Samtidig er det dog afgørende at kunne tilbyde innovative løsninger og behandling til de mennesker, hvor det er for sent at forebygge svær overvægt.

Social ulighed og svær overvægt

Ikke alle har lige stor risiko for at udvikle svær overvægt, og både uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet ser ud til at have en sammenhæng til andelen af mennesker med svær overvægt. Blandt mennesker med grundskole som højest gennemførte uddannelse har 26 pct. svær overvægt, mens det kun gælder for 8 pct. med en længere videregående uddannelse. Blandt førtidspensionister er andelen med svær overvægt på 33,7 pct., mens den for mennesker i beskæftigelse er på 18,5 pct.

Dertil kommer en geografisk ulighed. Eksempelvis er andelen af mennesker med svær overvægt i Region Sjælland 22 pct., mens den i Region Hovedstaden er 14,8 pct.

Menneskelige og økonomiske omkostninger

Mennesker, der lever med svær overvægt, oplever i høj grad stigmatisering fra både den generelle befolkning og fra sundhedsfagligt personale. Frygten for stigmatisering kan afholde nogen fra at opsøge læge, og de får derfor ikke den hjælp de har brug for. Dertil kommer en forringelse af livskvalitet og mental trivsel hos mange mennesker med svær overvægt.

Foruden de omfattende menneskelige omkostninger, er der markante økonomiske konsekvenser som følge af svær overvægt og relaterede følgesygdomme. Der er ekstra udgifter for samfundet på 1,8  mia. kr. om året til behandling og pleje af personer med svær overvægt samt ekstra omkostninger på 10,4 mia. kr. om året i tabt produktion.